Al. Bohaterów Września 12, Warszawa slawek.fotek@gmail.com +48 793-385-490

PRI (Postural Restoration Institute)

Ostatnim czasie miałem możliwość i ogromną przyjemność uczestniczenia w dwóch modułach PRI (Postural Restoration Institute)

1. Miokinematyczna odbudowa wzorców zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego

2. Poprawa funkcji kompleksu biodrowo-brzusznego

Metodyka PRI mówi o tym, że nasze ciało jest asymetryczne. System nerwowy, oddechowy, krążenia, mięśniowy i wzrok nie są takie same po obu stronach ciała. Różnią się między sobą, jeżeli chodzi o funkcję, pozycję i zadania, jakie mają do spełnienia. Ta asymetryczność jest optymalna dla funkcji naszego ciała i jest wspaniale zaprojektowana. Asymetryczna budowa jest niezbędna gdyż "kalibruje" się ono poprzez integrację nierównowagi systemu. Kiedy naprzemienny ruch - chodzenie, oddychanie i rotacja nie balansują asymetryczności naszego ciała, ustala się silny wzorzec kompensacji wpływający na osłabienie ciała, niestabilności i mięśniowo-szkieletowe zespoły bólowe. Równoważenie aktywności mięśniowej wokół kości krzyżowej, mostka i kości klinowej, poprzez podejście PRI ustawia systemy naszego ciała w najlepszej pozycji dla właściwej, zintegrowanej, asymetrycznej funkcji.

Podczas szkolenia uczeni byliśmy właściwości ciała ludzkiego i typowych wzorców związanych z osłabieniem czynności-funkcji systemów, których przyczyną jest nadużywanie dominujących wzorców. Nadużywanie tych wzorców wprowadza w kompensacje i patokompensacje. Na kursie została przekazana nam ogromna wiedza, bateria testów oraz warsztat narzędzi do radzenia sobie z kompensacjami po to, żeby nasi klienci poczuli się lepiej i byli sprawniejsi w swoich codziennych zmaganiach oraz uzyskiwali szybciej rezultaty treningowe.

pri 1

pri 2

Comments are closed.